1000309685 Mehmet... / 17 Temmuz 2017

Yıllık üyelik

Kartımdan 117,50 TL tutarında üyelik ücreti adı altında kesinti yapılmıştır" iade talebiyle arama yaptığım halde olumsuz cevap verilmiştir. 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununun sözleşme genel işler şartlarını düzenleyen 24/4 maddesinde kart hamilinin yaptığı işlemler nedeni ile sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir surette ödeme talep edilemez.

Kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez" maddesine istinaden kesilen ücretin Garanti banktan tarafıma iade edilmesini talep ediyor, ücretin iade edilmemesi durumunda sırası ile Tüketici Hakem Heyeti'nden yola çıkarak tüm yasal yollara başvuracağımı belirtmek istiyorum.görüntüleme: 217

Gönderen Bireysel Üye:
Mehmet...

Olay Yeri