1000326848 ZHLHSYN / 17 Aralık 2018

HER KURUM HER BİREY SORUMLULUĞUNUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRSE HAYAT ÇOK DAHA GÜZEL OLUR

01/03/2017 tarihinde bir kazaya karıştım.Allıanz sigortadan 0001021017422338 nolu trafik poliçesine sahip araç tamamen kusurlu bulundu.Trafik sigortasından araç değer kaybı tazminat talebinde bulundum.Araç başına teminat limitlerinin dolması sebebiyle reddedildi.Tek mağdur aracımın dışında 4/5 araç daha vardı.Bu kerre kusurlu aracın kasko sigortasından araç değer kaybı talebinde bulundum.Göstermiş oldukları hızlı ilgilerine buradan ANADOLU SİGORTAYA da teşekkür ederim.Lakin açılan dosyanın neticelenmesi için kusurlu aracın trafik sigortasından araç başına teminat limitlerinin dolduğuna ve ilgili limitin dağılımına ilişkin bilgi istediler.araç değer kaybı tazminat talebi reddeden şirkete Allıanz sigortaya döndüm.Diğer şirketin araç değer kaybımı dosyayı neticelendirmesi ,ödeyebilmesi için gerekli bilginin verilmesi adına yazıyı allıanz sigortadan istedim .Tarafıma iletilmesi için talep yazımı yazdım.Neredeyse 1 ay olacak.Siz nasıl bir şirketsiniz.Şirket sahibiyim.Bu kadar işimin içerisinde uğraşırken üstelik mağdur iken beni bu sorumsuzluluğunuz ,ilgisizliğinizle daha da mağdur etmektesiniz.Talep yazım yetmiyormuş gibi o canlı destek ,yardım hattınız papağan gibi tekrarladığım defalarca izah ettiğim 30 gün boyunca verdikleri cevap aynı.Sayın ALLIANZ Sigorta sizin kanunlardan haberiniz yok sanırım.Bu ülkede kanun var.Size tekrar bana bilgi yazısını iletmeniz adına kanunu da yazıya dökerek tekrar istediğim talep yazısını da ileterek mail ortamında da paylaştım.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
İlgili kanun hakkında uzun uzun yazmaya gerek duymuyorum.Kanunun amacı; yasanın 1.maddesinde ?demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.?
Kanunun kapsamına giren kuruluşlar ?kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.?
Yasaya göre ?Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.?
? Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BİLGİ VE BELGELERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ
Yasanın 5. maddesine göre ? Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler?
? Bilgi Edinme Başvurusu
Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.*** Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.DİKKAT:  Şikayetin muhatabı kişi veya kuruluşların ÜCRETSİZ cevap hakkı vardır. Lütfen "sikayetim.com" ile iletişime geçiniz.


görüntüleme: 123

Gönderen Bireysel Üye:
ZHLHSYN

Olay Yeri