BESte gençlere teşvik


7000333905 haberci / 05 Kasım 2019
Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı programına göre bireysel emeklilik sistemindeki (BES) devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Gençlere diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave kaynak belirlenecek. BES?te katılımcı sayısı 12.4 milyondan 13.1 milyon kişiye çıkacak. Sağlık, eğitim, evlilik, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.
KAMUNUN gelecek yıl izleyeceği yol haritası belli oldu. Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı programına göre, gelecek yıl tasarrufları artırmak için bireysel emeklilik sistemi gözden geçirilecek. Ulaştırma Bakanlığı ve Emniyet birimleriyle işbirliğiyle, yol kenarı denetim istasyonlarında SGK denetimlerine başlanacak. Yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılara arz edilmek üzere 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı için çalışma yapılacak.

13.1 MİLYON BES?Lİ

Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde, bireysel emeklilik sistemindeki (BES) devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Gençlere diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave kaynak belirlenecek. BES?te katılımcı sayısı 2019 yılındaki 12.4 milyon kişiden, 2020 yılında 13.1 milyon kişiye çıkacak. BES katılımcılarının sistemden çıkış nedenleri araştırılacak. Sağlık, eğitim, evlilik, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde, tamamlayıcı emekliliğe dönüştürülecek. Bunun için sosyal tarafların mutabakatı aranacak. Meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik için çalışılacak. Finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurtdışı yerleşik Türk vatandaşlarına yönelik ?dövizli BES? uygulamasına geçilecek.

NAKİT BAZLI TEŞVİK

Teşvik sisteminin katma değerli üretim alanlarında rekabet avantajı sağlamasını, yatırım dönemine odaklanmasını, esnek olmasını ve nakit bazlı teşvikleri de içermesi sağlanacak. Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecek. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmenin artırılması için etki analizi ve mevzuat çalışması yapılacak. Gelir Vergisi Kanunu yasalaşacak. Kapsam, matrah ve vergi oranları yeniden düzenlenecek. Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları, vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek. Yabancıların Türkiye?de taşınmaz edinimini kolaylaştırmak için 10 farklı ülkede 12 tapu temsilciliği açılacak.

Bankacılıkta ücret-komisyon ilan formatı oluşturulacak ve tüketiciye sunulacak. Faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak. Kurumsal faizsiz borç uygulaması teşvik edilecek. Bürokrasinin azaltılması için noter onayı aranan işlemler gözden geçirilecek.

DOKTORUN İŞVERENİNE MEKTUP

Kayıtdışılığın yoğun olduğu inşaat ve turizm sektörleri ile KOBİ?lere yönelik kayıtlı istihdamı özendirmek için yapısal düzenlemeler yapılacak. Doktor, mühendis, avukat, sporcu ve öğretmen meslek gruplarındaki sigortalıların kazançlarının eksik bildirdiği tahmin edilen işverenlere, bilgilendirme amaçlı mektup gönderilecek, mağdur olan çalışanlara da elektronik ortamda bilgilendirme yapılacak. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden belirlenecek.

TÜKETİCİLER İÇİN DE ARABULUCU ŞARTI

Tüketici uyuşmazlıklarında da arabulucu dava şartı haline gelecek. İŞKUR?un mesleki eğitim kurslarının yapısı, teknolojik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca yanıt verecek şekilde yeniden tasarlanacak. Büyük ölçekli kamu ihalelerinde başta asansör ve iklimlendirme olmak üzere yerli ürün kullanma şartı getirilecek. En az 7 tarım alanı Büyük Ova koruma alanı ilan edilecek. Golf turizmine açılmak üzere Side Turizm Bölgesi?nde planlama çalışmaları tamamlanacak. Milli Uzay Programı hazırlıklarına başlanacak. Baz istasyonlarının kira bedelleri düşürülecek. Siber istihbarat paylaşım ağı kurulacak. Bin 100 üniversite öğrencisine siber güvenlik eğitimi verilecek. İŞKUR çalışabilir durumdaki sosyal yardım alan 100 bin kişiye danışmanlık, mesleki eğitim kursu, işe yerleştirme hizmeti sunacak.

3 TİYATRO 10 FİLM

TÜRK tarihinin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarımıza yönelik 3 tiyatro oyunu, 10 film ve belgesel, 3 çizgi film yapılacak. Çocuklarda akranlarına gerektiğinde ?hayır? diyebilme davranışının gerçekleştirilmesine yönelik animasyon ve çizgi filmlerde örtülü senaryolar oluşturulacak. Toplumsal problemlerin çözümüne yönelik dini içerikli bilgilerin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması için görsel ve basılı yayınlar artırılacak. Aile ve dini rehberlik vaizliği, gençlik koordinatörü ve manevi danışmanlık görev tanımı yapılacak.DİKKAT:  Şikayetin muhatabı kişi veya kuruluşların ÜCRETSİZ cevap hakkı vardır. Lütfen "sikayetim.com" ile iletişime geçiniz.


görüntüleme: 37

Gönderen Bireysel Üye:
haberci